Daily Archives: June 1, 2016

כתיבת והוצאת ספרי זיכרונות עבור בני הגיל השלישי – חלק 2

עריכת שיחות עם עורך ההוצאה עשויה להעלות מן האוב זיכרונות ותחושות שיפתיעו אפילו אתכם וכך תוכלו לעבור תהליך מרגש של יצירה וגילוי עצמי. עיצוב והדפסה לאחר סיום תהליך איסוף החומר ועריכת הראיונות, תוכלו לבחור תמונות ומזכרות משפחתיות כדי לצרפם לספר … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment